Algemene leveringsvoorwaarden

Je bent hier:


De algemene voorwaarden van Equip Medikey BV zijn van toepassing op alle leveringen van goederen of diensten. In de voorwaarden is onder meer een eigendomsvoorbehoud opgenomen. U kunt ze hieronder downloaden.

Meer informatie over onze producten of leveringen? Neem vrijblijvend contact op

Privacyverklaring Equip Medikey BV

Persoonsgegevens
Deze verklaring is bedoeld voor klanten en leveranciers van Equip Medikey BV (verder vermeld als Equip). In deze verklaring wordt nader ingegaan op de wijze waarop Equip omgaat met de door u verstrekte persoonsgegevens. Een “persoonsgegeven” zegt iets of zou iets kunnen zeggen over een natuurlijk persoon. Een gegeven is vrij snel aan te merken als een persoonsgegeven en kan door de combinatie met andere gegevens een persoonsgegeven worden. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: naw-gegevens, e-mailadressen, ip-adressen, telefoonnummers.

Wat doen we met deze gegevens?
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om door u gevraagde producten en diensten te kunnen leveren
 • Voor het uitvoeren van overeenkomsten (bijvoorbeeld verkooptransacties)
 • Voor het leveren van productondersteuning
 • Voor het verbeteren van onze producten, diensten en websites
 • Voor promotiedoeleinden (indien u zich hier expliciet voor heeft aangemeld. U kunt zich op elk moment uitschrijven)
 • Voor algemene onderzoeks- en analytische doeleinden

Indien dit het geval is dan zullen we nooit meer gegevens delen dan voor het bewerkingsdoel noodzakelijk is. De persoonsgegevens die we van u verzamelen zijn strikt voor eigen gebruik en worden in geen enkel geval onnodig gedeeld of doorverkocht aan andere partijen.

Equip vraagt aandacht voor het feit dat de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verzameld en worden gebruikt omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor onze (potentiële) klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Zonder deze gegevens zou het onmogelijk zijn om u een offerte kunnen toesturen, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde dienst dient te voldoen, werkzaamheden te verrichten, te factureren, te betalen en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden
In verband met de uitvoering van de overeenkomst is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens (moeten) verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Verder maken wij gebruik van externe serverruimte voor de opslag van (delen van) onze verkoop- en inkoopadministratie, waar uw persoonsgegevens een onderdeel van uitmaken.

Direct marketing
Indien u ons toestemming heeft gegeven, zullen wij de door u opgegeven persoonsgegevens bewaren en gebruiken om u in de toekomst persoonlijk per e-mail op de hoogte te brengen van onze bestaande en nieuwe diensten en u hier eventueel een aanbieding voor te doen. Iedere keer dat wij u een mailing sturen, heeft u de mogelijkheid ons te laten weten hier geen prijs meer op te stellen. Zie hiervoor de afmeldlink onderaan iedere mailing.

Cookies
De Nederlandse cookiewetgeving schrijft voor dat gebruikers van Nederlandse websites toestemming moeten geven voor het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die bij een bezoek aan een website tijdelijk op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Equip gebruikt deze cookies om het gebruiksgemak van de site te verbeteren.

Tracking cookies
Equip verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website om het gebruiksgemak en de functionaliteit van de website te optimaliseren. We delen deze gegevens niet met andere partijen. Bij het eerste bezoek aan de website verschijnt er een melding. Als u de website gebruikt stemt u in met het cookiebeleid.

Functionele cookies
Deze cookies zijn technisch noodzakelijk om voorkeursinstelling betreft taalgebruik of lettergrootte te onthouden. Voor deze cookies is geen toestemming vereist. Functionele cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt voor het verzamelen en analyseren van gegevens over het bezoek aan de website, zoals klikgedrag, bezoektijdstip en bezoekfrequentie. Equip gebruikt hiervoor Google Analytics en past de handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics toe van de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarmee voldoet Equip aan de wet en hoeft geen toestemming te vragen aan de websitebezoeker voor deze cookies. Equip gebruikt deze geanonimiseerde gegevens om de website te verbeteren en aan te passen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van de browser.

Retention Period for Personal Data

 • Indien u geen klant bent geworden (of wij niet van u) dan zullen uw persoonsgegevens uiterlijk 25 jaar na ons laatste contact worden verwijderd.
 • Indien u wel klant bent geworden (of wij van u) dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van 25 jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht:

 • uw eigen persoonsgegevens in te zien en/of te verkrijgen
 • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wijzigen indien daarin onjuistheden staan
 • uw eigen persoonsgegevens te (laten) wissen of het gebruik daarvan laten beperken
 • uw eigen persoonsgegevens door ons aan een ander over te dragen.

Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen en gebruiken van uw gegevens of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot:

Equip Medikey BV
Edisonstraat 16 J
2809 PB GOUDA
T: +31 (0)182-573 293
E: info@equip.nl

Ook met vragen, of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.