Mensen

In memoriam – professor Menno Sluijter (1932–2022)

Menno Sluijter was een visionair man met een vriendelijke persoonlijkheid, een zeldzame combinatie van academisch intellect en charisma. De grondlegger van interventionele RF-pijnbestrijding, de uitvinder van PRF en STP.

Ons contact gaat terug tot 1975, met besprekingen over de TOP Pole-naalden, en tot het allereerste begin van de ontwikkeling in RF-technieken in 1979 (we bewaren die correspondentie zorgvuldig). Meer recentelijk, hebben we met veel genoegen samengewerkt om de STP-modus in onze producten op te nemen. Tijdens het ontwikkelingswerk waren we altijd zeer onder de indruk van zijn ingenieuze ideeën. Het inspireerde ons te zien hoe zo’n innovator nieuwe bevindingen uitlegt met medische, fysische en wiskundige argumentatie.

Hij was niet bang om voorbij de gestelde grenzen naar nieuwe technologieën te zoeken, waarbij hij vaak protocollen doorbrak, ook waar hij die zelf gecreëerd had. Voortdurend op zoek naar verbetering in de behandelingen, altijd door met het werk, zelfs op hoge leeftijd. Ook dit jaar nog, hadden we het voorrecht hem te horen spreken op het PRF Evolutions congres in Madrid.

We zullen hem missen, en we zullen ervoor zorgen dat zijn wetenschappelijke nalatenschap wordt behouden en verder ontwikkeld.

Onze oprechte deelneming gaat uit naar Fleur, zijn dierbare familie en zijn vrienden.

Het Equip Medikey-team